home

C SYSTEEM: een continue toevoer van verse lucht via natuurlijke toevoerroosters in vensters of muren. De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of –deuren. De vochtige/vervuilde lucht wordt door elektrische ventilatoren aangezogen via luchtkanalen afgevoerd.
C+ SYSTEEM: C systeem, maar dit systeem is zelfregelend. De lucht wordt alleen ververst indien nodig.
D SYSTEEM: volledig gecontroleerd systeem. Zowel de aanvoer van verse lucht als de afvoer van de vervuilde lucht wordt volledig bijgestuurd. Een leidingnet doorheen de woning verdeeld deze lucht via ventilatieroosters, zonder dat de 2-luchtstromen elkaar kruisen.


CENTRALE VERWARMING
SANITAIR
>   VENTILATIE
VACATURES
INFO & CONTACT


>  energiezuinigsysteem
ventilatie-aanpassingen